Katalog druków szkolnych 2017 / 2018

ŚWIADECTWA, GILOSZE, DZIENNIKI LEKCYJNE , DZIENNIKI POZALEKCYJNE, DRUKI BIBLIOTECZNE, KSIĘGI, REJESTRY


  • Druki zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
  • Prowadzimy sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju
  • Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną
  • Profesjonane doradztwo - szybka wysyłka
  • Ponad 20 lat doświadczenia

Symbol Przeznaczenie Format Cena netto

1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej

MEN – I/1/2 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym A 4 0,17
MEN – I/3a/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A 4 0,17
MEN –I/ 3a-w/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem A 4 0,18
MEN – I/4/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej A 4 0,17

2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

MEN – I/6b/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK I A 4 0,17
MEN – I/6b-w/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK I A 4 0,18
MEN – I/7/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK I A 4 0,17

3. Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum

MEN – I/9/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży A 4 0,17
MEN – I/9-w/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem A 4 0,18
MEN – I/10/2 dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży A 4 0,17
MEN – I/11/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum A 4 0,18

4. Świadectwa ukończenia gimnazjum

MEN – I/13b/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A 4 0,17
MEN – I/13b-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK II A 4 0,18
MEN – I/14b/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II A 4 0,17
MEN – I/15b/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II A 4 0,18

5. Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej

MEN – I/13b/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A 4 0,17
MEN – I/13b-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK II A 4 0,18

6. Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej

MEN – I/18a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży A 4 0,17
MEN – I/18a-w/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży z wyróżnieniem A 4 0,18

7. Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego

MEN – I/21a/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A 4 0,17
MEN – I/21a-w/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem A 4 0,18

8. Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego

MEN – I/23a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A 4 0,17
MEN – I/23a-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem A 4 0,18

9. Świadectwa szkolne promocyjne technikum

MEN – I/27a/2 dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży 2 x A 4 0,28
MEN – I/27a-w/2 dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży z wyróżnieniem 2 x A 4 0,29

10. Świadectwa ukończenia technikum

MEN – I/28a/2 dla uczniów technikum dla młodzieży 2 x A 4 0,28
MEN – I/28a-w/2 dla uczniów technikum dla młodzieży z wyróżnieniem 2 x A 4 0,29

11. Świadectwa ukończenia szkoły policealnej

MEN – I/33/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych A 4 0,17

12. Indeksy

MEN – I/48/2
dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A 6 2,50
MEN – I/49/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży A 6 2,50

13. Gilosze świadectw

Niebieski dla uczniów szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych A 4 0,14
Niebieski z wyróżnieniem dla uczniów szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych A 4 0,15
Pomarańczowy dla uczniów gimnazjum i gimnazjów specjalnych A 4 0,14
Pomarańczowy z wyróżnieniem dla uczniów gimnazjum i gimnazjów specjalnych A 4 0,15
Różowy dla uczniów liceum ogólnokształcącego A 4 0,14
Różow z wyróżnieniem dla uczniów liceum ogólnokształcącego A 4 0,15
Różowy dla uczniów technikum 2 x A 3 0,26
Różowy z wyróżnieniem dla uczniów technikum 2 x A 3 0,27
Żółty dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych A 4 0,14
Żółty z wyróżnieniem dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych A 4 0,15
Brązowy dla osób kończących szkoły policealne A 4 0,14

14. Arkusze ocen

MEN – I/37a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej A4 (8 str.) 0,30
MEN – I/38a/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej A4 (8 str.) 0,30
MEN – I/39a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej A4 (4 str.) 0,25
MEN – I/40a/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum A4 (4 str.) 0,25
MEN – I/41a/2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (5 str.) 0,25
MEN – I/42a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (4 str.) 0,25
MEN – I/44a/2 dla uczniów technikum i technikum dla młodzieży A4 (6 str.) 0,30
MEN – I/45a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży A4 (6 str.) 0,25
MEN – I/46a/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej A4 (6 str.) 0,25
MEN – I/47a/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaoczne A4 (6 str.) 0,25

15. Druki uzupełniające (arkusze ocen)

MEN – I/56 Zbiór arkuszy ocen A4 0,15
MEN – I/57 Księga arkuszy ocen - skoroszyt A4 3,90

16. Legitymacje, zaświadczenia, karty kwalifikacyjne

MEN – I/50a/2 Legitymacja dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych A7 0,15
MEN – I/50a-N/2 Legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych A7 0,15
Gilosz różowy do legitymacji format A4 2 xA4 2,00
Gilosz różowy do legitymacji z nadrukiem format A4 2 xA4 2,20
MEN - MI-1/2002 Zaświadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych A7 0,15
MEN – I/52/2 Zaświadczenie dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego A5 0,25
MEN – I/53/2/td> Zaświadczenie dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (karton) A5 0,32
MEN – I/54/2 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym A4 0,32
MEN – IV/1 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu dla dzieci ubiegających się o przyjęcie 2/3 A4 0,14
MEN – IV/2 Karta dziecka sześcioletniego (wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowych danych) A4 0,34
MEN – IV/9 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku A4 0,45
MEN – I/59 Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do klasy A6/bl. 5,90
MEN – VI/17 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia (karton) A5 0,19
MEN - VI/19 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka A6 0,13
MEN – VI/66 Karta indywidualnych potrzeb ucznia 4 x A4 0,85
MEN – V/4
Zapotrzebowanie żywnościowe A5/bl. 3,60
MEN – V/9 Karta wycieczki A4 0,20

17. Dzienniki

MEN – I/1 Dziennik zajęć przedszkola A4 13,00
MEN – I/2 Dziennik lekcyjny dla klas I – III szkoły podstawowej - układ na stronie – wszystkie edukacje dla jednego ucznia A4 14,50
MEN – I/2a Dziennik lekcyjny wczesnoszkolny dla klas I – III szkoły podst. z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji A4 12,00
MEN – I/3 (ośmiogodzinny) (jedenastogodzinny) (ośmiogodz. 6-cio dniowy) Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podst., wszystkich klas gimnazjów, wszystkich klas LO oraz szkół zawodowych i wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły A4 12,50
MEN – I/4 Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych (stara wersja) A4/172 str. 13,00
MEN – I/5 Dziennik zajęć (dawny dziennik zajęć wychowawczych)– zmiana nazwy A4 7,50
MEN – I/6
Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla przedszkoli, szkół, grup (oddziałów – zespołów) kursów dla dorosłych oraz placówek oświatowych dla dorosłych, zajęć kursu zawodowego zajęć zespołów korekcyjno-wyrównawczych, zajęć praktycznych uczniów prowadzonych poza terenem szkoły i zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego A4 3,60
MEN – I/7 Dziennik zajęć szkoły zaocznej (stara wersja) A4 8,00
MEN – I/7 Dziennik zajęć szkoły zaocznej z listami obecności podpis słuchaczy (nowa wersja) A4 13,00
MEN – I/8 Dziennik biblioteki szkolnej A4 5,50
MEN – I/9 Dziennik zajęć dla placówek wypoczynku A5 3,50
MEN – I/10 Dziennik pedagoga szkolnego-psychologa (twarda oprawa) dla planowania i organizowania przez pedagoga pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych A4 11,00
MEN – I/11 Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla szkół (przedszkoli) prowadzących zajęcia nie wpisywane do dziennika lekcyjnego A4 8,00
MEN – I/12 Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych grupy dla szkół (przedszkoli) prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym A4 5,50
MEN – I/13 Dziennik zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela - karciany A4 3,60
MEN – I/14 Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych + zeszyt obserwacyjny uczestnika zajęć A4 6,00
MEN – I/15 Dziennik indywidualnego nauczania A4 6,00
MEN – I/16 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno – wyrównawczego A4 4,00
MEN – I/17 Dziennik nauczyciela wychowania fizycznego A5 8,50
MEN – I/18 Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno - kompensacyjnych A4 7,50
MEN – I/19 Dziennik internatu A4 9,50
MEN – I/20 Dziennik zajęć świetlicy szkolnej (twarda oprawa) A4 11,00
MEN – I/21 Dziennik praktyki zawodowej A4 3,50
MEN – I/22 Dziennik zajęć doradcy zawodowego (twarda oprawa) A4 12,90
MEN – I/23 Dziennik żywieniowy przedszkola A4 6,90
MEN – I/24 Dziennik wychowawcy – (nowość) A4(77 str.) 11,00
MEN – I/25 Dziennik innych zajęć – (nowość) A4 3,60
MEN – I/26
Dziennik zajęć I organizacji wczesnego wspomagania GRUPY (miękka oprawa) A4 (36 str.) 4,20
MEN – I/27 Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania (miękka oprawa) A4 (28 str) 4,20

18. Księgi, rejestry, ewidencje, druki administracyjne

MEN – VII/1 Księga ewidencji dzieci (od 6 do 18 lat) A4 16,00
MEN – VII/2 Księga uczniów dla wszystkich typów szkół A4 16,00
MEN – VII/3 Księga zastępstw A4 24,00
MEN – VII/4 Księga zarządzeń A4 18,00
MEN – VII/5 Księga uchwał Rady Pedagogicznej A4 27,00
MEN – VII/6 Księga uchwał Rady Rodziców A4 21,00
MEN – VII/7 Księga druków ścisłego zarachowania A4 12,00
MEN – VII/8 Księga środków trwałych (miękka oprawa) A4 9,00
MEN – VII/9 Księga inwentarzowa 100 k. A4 16,00
MEN – VII/10 Księga pamiątkowa A4 32,00
MEN – VII/11 Księga absolwentów A4 22,00
MEN – VII/12 Księga absolwentów szkoły zawodowej A4 32,00
MEN – VII/13 Księga doręczeń przesyłek miejscowych (kancelaria tajna) A4 31,00
MEN – VII/14 Rejestr wydanych legitymacji szkolnych A4 16,00
MEN – VII/15 Rejestr wydanych świadectw A4 16,00
MEN – VII/16 Rejestr zatrudnionych nauczycieli A4 16,00
MEN – VII/17 Rejestr zatrudnionych pracowników A4 16,00
MEN – VII/18 Rejestr wydanych zaświadczeń A4 16,00
MEN – VII/19 Rejestr rozrachunku świadectw szkolnych (miękka oprawa) A4 9,00
MEN – VII/20 Rejestr nieobecności w pracy A4 15,00
MEN – VII/21 Rejestr wydanych dyplomów i świadectw A4 16,00
MEN – VII/22 Rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczycieli A4 16,00
MEN – VII/23 Rejestr wydanych kart rowerowych A4 16,00
MEN – VII/24 Rejestr wypadków przy pracy A4 16,00
MEN – VII/25 Rejestr wejść i wyjść A4 16,00
MEN – VII/26 Rejestr przesyłek wpływających A4 16,00
MEN – VII/27 Rejestr przesyłek wychodzących A4 16,00
MEN – VII/28 Rejestr skarg i wniosków A4 16,00
MEN – VII/29 Rejestr wydanych świadectw zawodowych A4 16,00
MEN – VII/30 Rejestr wydanych dyplomów zawodowych A4 16,00
MEN – VII/31 Rejestr upoważnień i pełnomocnictw A4 16,00
MEN – VII/32 Rejestr szkoleń (nowość) A4 16,00
MEN – VII/34 Szkolny rejestr druków ścisłego zarachowania A4 16,00
MEN – VII/35 Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli A4 32,00
MEN – VII/36 Książka kontroli sanitarnej A5 5,50
MEN – VII/37 Książka protokołów Rady Pedagogicznej A4 27,00
MEN – VII/38 Książka protokółów Rady Rodziców A4 27,00
MEN – VII/39 Książka przychodów i rozchodów Rady Pedagogicznej A4 27,00
MEN – VII/40 Książka obiektu budowlanego A4 16,00
MEN – VII/41 Książka kontroli A4 19,00

19. Karta rowerowa

MEN – I/60 Karta rowerowa dla uczniów (DZ.U.Nr 150/2001) numerowana A7/2str. 0,20
Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową A4 0,18
Dziennik przeprowadzonych zajęć na kartę rowerową A4 4,50

20. Druki biblioteczne

B-123 Księga inwentarzowa księgozbioru (twarda oprawa) A4 18,00
B-142 Karta katalogowa - gładka (komputerowa) A7 0,12
B-144 Karta katalogowa - linie (do zapisu ręcznego) A7 0,12
B-161 Arkusz kontroli (skontrum) PU-B-171 A3 0,40
B-170 Karta książki A7 0,13
B-171 Karta czytelnika A6 0,18
B-126 Rejestr ubytków biblioteki A4 7,90
B-172 Kieszonka do karty czytelnika A6 1,60
B-128 Rejestr przybytków A4 0,20
B-162 Załącznik do protokołu skontrum PU-B-162 A4 0,20
B-125 Protokół komisji A4 0,20

21. Druki uzupełniające – tok nauki

IV/15 Arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka A4 (4 str.) 0,40
IV/16 Skierowanie dziecka do placówki wychowawczej A4 (2 str.) 0,20
Protokół powypadkowy A4 (2 str.) 0,20
Rejestr wypadków A4 6,90
Wywiad społeczny A4 0,20
Decyzja w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki A4 0,20

22. Druki uzupełniające – Organizacja

VI/1 Organizacja szkoły podstawowej A3 0,90
VI/1a Przydział przedmiotów nauczania SP A3 0,90
VI/2SP Organizacja szkoły podstawowej A2 1,50
VI/2G Organizacja gimnazjum A2 1,50
VI/2LO Organizacja liceum ogólnokształcącego A2 1,50
VI/2LP Organizacja liceum profilowanego A2 1,50
VI/5ZSZ Organizacja zasadniczej szkoły zawodowej A2 1,50
VI/8 Organizacja przedszkola A4(4 str.) 0,90
VI/14 Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla szkół zatrudniających do 45 nauczycieli A3 0,90
VI/15 Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla szkół zatrudniających ponad 45 nauczycieli A2 1,50

23. Inne druki

Arkusz spisu natury A4/bl. 9,00
Lista obecności A4/bl. 9,00
Polecenie wyjazdu służbowego (delegacje) A5/bl. 5,00
Kartoteka kontowa KTM (karton) A5 0,40
Karta ewidencji czasu pracy – miesięczna (karton) A4 0,80
Karta ewidencji czasu pracy – roczna (karton) A4 0,80
Kartoteka ilościowa wartościowa (karton) A5 0,40
Kasa przyjmie KP – bloczek samokopiujący A6 3,00
Kasa wyda KW – bloczek samokopiujący A6 3,00
Bony obiadowe A6 0,20
Kwitariusz przychodowy A4
A5
12,00
9,00

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Chętnie odpowiemy na wszelkie zapytania, rozwiejemy wątpliwości
w sprawie zamówienia

Chmura tagów: